Notícia

L’Associació Intercol·legial s’incorpora a l’Aliança Catalunya 2030

En el marc de la 8a Reunió Plenària de l’Aliança Catalunya 2030 celebrada el passat 2 de febrer de 2024

l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va formalitzar la seva adhesió a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030.

L’Aliança Catalunya 2030 és un partenariat entre entitats públiques i privades compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i que tenen la voluntat de treballar plegades per assolir-los.

El senyor Antoni Gómez Valverde, tresorer de la Intercol·legial i ex president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Corporació professional que presideix l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes, va representar l’Associació Intercol·legial en aquesta Reunió Plenària.

Els compromisos que l’Associacio Intercol·legial vol aportar a l’Aliança Catalunya 2030 són els següents:

  • Promoure bones pràctiques en equitat de gènere dins de les corporacions associades impulsant la seva adhesió al Decàleg El nostre Clam per l’Equitat de la Comissió de Dones i d’Igualtat de la Intercol·legial i la seva efectiva implementació (ODS 5).
  • Impulsar la transparència i el retiment de comptes dels col·legis professionals de Catalunya en relació amb la sostenibilitat i, en aquest sentit, impulsar la realització d’una guia pràctica sobre transparència i retiment de comptes dins l’àmbit de la sostenibilitat dirigida als Col·legis professionals de Catalunya (ODS 16 i 17).
  • Promoure accions i programes que impulsin la plena inclusió de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat en el món col·legial i professional impulsant l’adopció i el desenvolupament del Decàleg Intercol·legial de Compromisos en l’àmbit de la discapacitat per part de les Corporacions associades (ODS 4, 8, 10, 11 i 17)

 

  • By intercol·legial
  • 07/03/2024