Notícia

Celebrada la II Trobada Intercol·legial de Professionals Joves

La Intercol·legial Jove vol impulsar
un espai de reflexió i lideratge jove professional per generar
iniciatives transversals d’interès comú.

El dimarts 27 de juny de 2023 va tenir lloc la II Trobada de la Intercol·legial de Professionals Joves, a la seu de la Intercol·legial (Seu ICAB).

 Durant la reunió es va proposar impulsar un nou espai de debat, reflexió i lideratge jove professional, que permeti generar iniciatives de mirada transversal i que enforteixin la presència en la societat dels i de les joves professionals com a col·lectiu amb veu pròpia.

 En el marc d'aquesta trobada es va acordar establir reunions executives periòdiques bimestrals -de manera rotatòria en les seus dels membres de la Intercol·legial Jove-, per tal d'impulsar sinergies i projectes en comú.

 Així mateix, es va tractar el foment d'activitats d'alt valor afegit, aprofitant la diversitat professional dels involucrats/des, que poguessin aportar riquesa al debat públic des d'una visió jove i transversal.

 La trobada va comptar amb els i les representants joves dels següents col·legis professionals:


       -   Luca Chiesa, del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. 

 

Rita Gimenez, del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.

 Alejandro Llorens,  del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

 

Jordi Mirada i Albert Francesc Vidal del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

 Lina Morales, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

 Sílvia Moyano,  del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

 Abraham Orriols, del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 Jaume Pla, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

 Alexander Salvador, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

 Alex Segarra,  del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 Marta Vidal,  de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB)

La propera reunió tindrà lloc al mes d'octubre al Col·legi d'Economistes de Catalunya. 

  • By intercol·legial
  • 07/03/2024