Notícia

Les dones com a agents de canvi
dels col·legis professionals i de les entitats

14 de setembre de 2022 a les 16:30h

16:30 h
Inauguració institucional

17:00 h
Presentació dels resultats de l’estudi “Les Dones parlen”, estudi que es va elaborar amb les respostes de la consulta als col·legis professionals el 2019 i que s’ha actualitzat el 2022.
A càrrec de la Sra. Anna Parés Rifà, exdegana del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya

17:10 h
TAULA NÚM. 1: “ INSTRUMENTS INSTITUCIONALS PEL CANVI”
“La paritat i el nom dels Col·legis professionals i de les entitats”
Modera: Il·lma. Sra. Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya
Ponent: Sra. Laura Martínez Portell, advocada i actualment directora del Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, qui va ser presidenta
de l’Institut Català de les Dones de 2019 a 2021
Ponent: Sra. Pilar Rebaque Mas, advocada i membre de la Comissió de Dones Advocades
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
PROGRAMA

17:50 h
TAULA NÚM. 2: “ INSTRUMENTS DE L’ORGANITZACIÓ PEL CANVI”
“Serveis necessaris dels col·legis professionals i de les entitats amb mirada de gènere”
Modera: Sra. Mª Cinta Pastor i Redondo, química i enginyera tècnica industrial, exvicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i membre del Grup d’Expertes Feministes de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Ponent: Sra. Sandra Bestraten i Castells, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Ponent: Sra. Mireia Furriol Fornells, enginyera industrial, presidenta de la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

18:30 h
Lectura de conclusions a càrrec de la Sra. Núria de José Gomar, periodista i vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

18:45 h
Cloenda institucional

18:55 h
Finalització de l’acte

 

Més informació: Secretaria de Suport a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya – Telèfon 93 601 12 28 – E-mail: intercat@icab.cat

Inscripcions gratuïtes: via e-mail a l’adreça cultura@catalunya.notariado.org

  • By intercol·legial
  • 29/07/2022