Notícia

Aprovada la gestió 2021 i el pressupost per a 2022

El dilluns 27 de juny es va celebrar per via telemàtica l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

El dilluns 27 de juny es va celebrar per via telemàtica l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, en el transcurs de la qual es va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici 2021 i el projecte de pressupost i quotes per a 2022.

Igualment, durant l’Assemblea General es va informar sobre l’activitat desenvolupada per l’Associació durant el primer semestre de 2022, tot destacant-se les accions de relacions institucionals; la presentació de la nova Guia de protecció de dades per a col·legis professionals i consells de col·legis, elaborada en el marc del Conveni de Col·laboració signat amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT); la creació i posada en marxa de la nova Comissió Intercol·legial de Drets de la Gent Gran; la reactivació del Comitè Organitzador del II Congrés de les Professions de Catalunya – previst per a la tardor de 2023 – i la recuperació del tradicional Concert Intercol·legial impulsat per la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors, que va tenir lloc el passat 1 de juny.

 

  • By intercol·legial
  • 29/07/2022