Notícia

Assemblea General Ordinària 2021:

Aprovada la gestió 2020 i el pressupost per a 2021 i reelecció de la Junta Directiva

En el transcurs de l’Assemblea General anual de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, celebrada ahir de forma telemàtica, es va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici 2020, així com la proposta de pressupost ordinari i quotes per a 2021.

Igualment, l’Assemblea General va reelegir la Junta Directiva per a un nou mandat de 2 anys.

La Junta Directiva està formada per la presidència, sis vicepresidències - una en representació de cada comissió sectorial (sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica,  sectorial de salut,  sectorial jurídica,  sectorial d’economia i empresa,  sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats i sectorial de ciències de la informació i la comunicació)- la secretaria, la tresoreria i disset vocalies.

Durant aquest acte es va anunciar la celebració el 2022 del II Congrés de les Professions de Catalunya, que havia estat ajornat a causa de la pandèmia per COVID-19, i el president de la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors va informar sobre les properes activitats d’aquesta Comissió.

 

 

  • By intercol·legial
  • 01/07/2021