Notícia

La Intercol·legial presenta
el seu decàleg de compromisos en l’àmbit de la discapacitat

Aquest document vol ser un full de ruta obert
per tal que els col·legis professionals membres de l’Associació Intercol·legial
puguin promoure accions que permetin assolir una vida professional de plena inclusió.

Barcelona, 30 de novembre del 2023. L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de 250.000 col·legiats/des de tots els àmbits professionals, va presentar ahir a la tarda, en el marc d’un acte celebrat a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat”.

Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, corporació que presideix la Comissió de Relacions Institucionals de l’Associació Intercol·legial, va adreçar unes paraules de benvinguda a  les persones assistents en nom de Núria Carrera, vicepresidenta de la Intercol·legial i responsable del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat,  i seguidament Xavier Puigdollers, advocat i coordinador del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat, va presentar els objectius del decàleg.

Tot seguit, es va donar pas a taula institucional on han intervingut Iolanda Moragues, cap del Servei d’Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona i Marta Masagué, directora dels Serveis Territorials de Drets Socials de Barcelona sota la moderació de Sandra Bestraten.

Van llegir el “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat” Jesús Collado, nadador paralímpic als Jocs Sidney 2000, Atenes 2004, Pequín 2008 i Londres 2012 i guanyador de diverses medalles d’or i plata en aquests esdeveniments esportius i l’actriu Lola Sans.

El decàleg presentat és fruit de la tasca realitzada pel Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat, en el qual participen 26 col·legis, i té per finalitat impulsar accions i programes que fomentin dins el món col·legial i entre els professionals dels diferents sectors la plena inclusió de persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat.

A través d’aquest document es vol fomentar que els Col·legis professionals de la Intercol·legial creïn comissions o grups de treball –en cas que no existeixin ja- per promoure accions que permetin donar més visibilitat i veu a aquest col·lectiu professional. Igualment, aquest decàleg inclou qüestions relatives a la participació, formació, difusió i accessibilitat en els àmbits comunicatius, cognitius, arquitectònics, actitudinal i social.

El “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat” vol ser un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi progressivament dins l’agenda dels col·legis professionals com una eina per avançar cap a una vida professional de plena inclusió.

A l’acte van assistir membres de les Juntes de Govern i dels equips tècnics de les corporacions professionals associades a la Intercol·legial i també representants de diverses entitats socials que treballen en l’àmbit de la discapacitat.

CONSULTEU EL “DECÀLEG INTERCOL·LEGIAL DE COMPROMISOS EN L’ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT”

 

 

Què és l’Associació Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de 250.000 col·legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer amb la voluntat de reforçar la projecció social dels col·legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin. El 28 d’abril de 2021 la Intercol·legial va complir 10 anys des de la seva constitució com a Associació.

Per a més informació
Departament de comunicació Intercol·legial

intercat@icab.cat// premsa@icab.cat

  • By intercol·legial
  • 21/02/2024